products

VT96 - VT97

Giá: Liên Hệ

VT96

PHƯỚC LỘC THỌ

NỀN IN METALIZE, BỀ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn/40kg

VT97

DI LẶC

NỀN IN METALIZE, BỀ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn/40kg

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan