products

VT110-VT111

Giá: Liên Hệ

VT110

CHỮ PHÚC VÀNG
HÌNH NỔI 3D BẰNG NHỰA
NỀN IN METALIZE, BẾ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột: Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn / 40kg

VT111

CHỮ TÀI LỘC CẨM THẠCH
HÌNH NỔI 3D BẰNG NHỰA
NỀN IN METALIZE, BẾ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột: Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn / 40kg

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan