products

VT102 - VT103

Giá: Liên Hệ

VT102

ĐẠI CÁT

NỀN IN METALIZE, BỀ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn/40kg

VT103

PHÁT LỘC

NỀN IN METALIZE, BỀ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn/40kg

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan