products

VT112-VT116

Giá: Liên Hệ

VT112

CHỮ TÀI LỘC VÀNG
HÌNH NỔI 3D BẰNG NHỰA
NỀN IN METALIZE, BẾ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột: Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn / 40kg

VT116

CHỮ PHÚC
HÌNH CHỮ PHÚC BẰNG NHỰA NỔI 3D (4 MÀU)
NỀN IN METALIZE, BẾ NỔI

  • Size: 37cm x 70cm
  • Bìa: Giấy Duplex 1.500g
  • Ruột: Giấy Couché 115g
  • Weight: 100 cuốn / 40kg

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan