products

VT82-VT83

Giá: Liên Hệ

BÌA KHUNG NGỌC - KHUNG VÀNG
NỀN IN BẰNG CÔNG NGHỆ METALIZE, CHIẾC QUANG, BỒI TRÊN VÁN 2,5LY

GẮN ĐƯỢC CÁC BLOC LỊCH: 14.5 x 20.5cm (Đại)
12 x 18cm (Đại lỡ), 10.5 x 15cm (Trung màu - Trung Pơluya)
-------------

VT82

CHỮ TÀI LỘC VÀNG - KHUNG VÀNG
HÌNH BẰNG NHỰA NỔI 3D - NỀN IN METALIZE

  • Size: 36cm x 70cm
  • Bìa ván MDF dày 2.5mm

VT83

CHỮ TÀI LỘC CẨM THẠCH - KHUNG VÀNG
HÌNH BẰNG NHỰA NỔI 3D - NỀN IN METALIZE

  • Size: 36cm x 70cm
  • Bìa ván MDF dày 2.5mm

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan