products

VT80-VT81

Giá: Liên Hệ

BÌA KHUNG NGỌC - KHUNG VÀNG
NỀN IN BẰNG CÔNG NGHỆ METALIZE, CHIẾC QUANG, BỒI TRÊN VÁN 2,5LY

GẮN ĐƯỢC CÁC BLOC LỊCH: 14.5 x 20.5cm (Đại)
12 x 18cm (Đại lỡ), 10.5 x 15cm (Trung màu - Trung Pơluya)
-------------

VT80

CHỮ PHÚC VÀNG - KHUNG VÀNG
HÌNH BẰNG NHỰA NỔI 3D - NỀN IN METALIZE

  • Size: 36cm x 70cm
  • Bìa ván MDF dày 2.5mm

VT81

CHỮ PHÚC CẨM THẠCH - KHUNG VÀNG
HÌNH BẰNG NHỰA NỔI 3D - NỀN IN METALIZE

  • Size: 36cm x 70cm
  • Bìa ván MDF dày 2.5mm

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan